Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka…

Popularizační článek měl za cíl nastínit alespoň částečně možnosti využití softwaru s umělou inteligencí, který by mezioborově řešil urbanistické problémy. Vznikl v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.

Celý článek

Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Popisovány jsou praktiky průmyslových podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), konkrétně personální zajištění a spolupráce s dalšími pracovišti a organizacemi. Zaměřeno je na podíl vědeckých a výzkumných úvazků vzhledem k celku zaměstnanců v případě průmyslových organizací působících v ČR zabývajících se VaVaI.

Celý článek

Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Popisovány jsou praktiky průmyslových podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), konkrétně realizace personálního zajištění a budování vlastních výzkumných kapacit. Zaměřeno je na zajištění vlastní výzkumné činnosti pomocí interních zaměstnanců.

Celý článek

Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU“. Výsledky provedené analýzy prezentují postoj české veřejnosti k evropským dotacím poskytnutých na rozvoj chudších a sociálně zaostalejších regionů v ČR. Současně je pozornost věnována zhodnocení účinnosti a efektivnosti takto vynaložených finančních prostředků.

Celý článek

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek identifikuje postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu.

Celý článek

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí“. Článek se zaměřuje na subjektivní hodnocení zdravotního stavu českých seniorů, s ohledem na jejich ekonomickou situaci a věk.

Celý článek

Vnímání globální identity v krajích ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.7.01.2018.231.031 s názvem „Globální a lokální postoje obyvatel ČR“. Článek zkoumá globální identitu české společnosti. Konkrétně se zaměřuje na její otevřenost vůči vnějšímu světu a její míru v různých krajích ČR.

Celý článek