Nejčastější bariéry dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR