Naše aktivity v této oblasti se zaměřují na zkoumání a podporu etických a udržitelných postupů v různých odvětvích, včetně podnikání, spotřeby a správy věcí veřejných.

Hodnotící výzkum může zahrnovat posuzování sociálních a environmentálních dopadů iniciativ sociální odpovědnosti podniků, etických postupů při získávání zdrojů nebo programů udržitelného rozvoje.

Analytické činnosti se zaměřují na zkoumání etických rámců, rozhodovacích procesů a perspektiv zainteresovaných stran s cílem pochopit složitost etických a udržitelných postupů. Analyzujeme chování spotřebitelů, etické vzorce spotřeby a sociální hnutí, abychom získali informace o strategiích prosazování udržitelných a odpovědných postupů ve společnosti.