Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je společnost INESAN. Jakékoliv kopírování zde uváděných informací je možné pouze se souhlasem nositele autorských práv.

Společnost INESAN nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. Společnost INESAN, si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravit poskytnuté informace bez předchozího upozornění.