Segmentace obyvatel Česka podle postoje k dobročinným sbírkám