Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci projektů v oblasti VaVaI