Novinky

16. 6. 2023

Výzkum: Rekreační a subsidiární rybolov ve světě

Zajímalo vás někdy, proč lidé po celém světě vlastně chodí rybařit? Jedná se spíše o zábavu a relaxaci v přírodě, nebo si lovem ryb častěji vylepšují […]
13. 6. 2023

Výzkum: Aktivizovat, nebo angažovat?

Důkladná analýza vzájemných vztahů mezi aktivitou seniorů, jejich angažovaností a rizikem sociálního vyloučení ukázala, že účinnější zbraní proti sociálnímu vyloučení je intenzivnější zapojování seniorů do života […]
9. 6. 2023

Výzkum: Jak aktivita a angažovanost ovlivňují riziko sociálního vyloučení seniorů?

V rámci provedeného výzkumu jsme se snažili zjistit, zda aktivizace seniorů může snížit riziko jejich sociálního vyloučení. Z výsledků se přitom ukázalo, že aktivita seniorů skutečně se sociálním […]
6. 6. 2023

Výzkum: Jak zvýšit zapojení seniorů?

Výsledky provedeného výzkumu naznačují, jaké faktory ovlivňují rozhodování seniorů o míře a formě zapojení do veřejné činnosti. Ukázalo se, že z tohoto hlediska jsou zásadní dva činitele. […]
2. 6. 2023

Výzkum: Míra zapojování seniorů do života lokální komunity

V provedeném výzkumu jsme zjišťovali, do jaké míry se senioři angažují v místě, kde bydlí a kde tráví svůj čas. V tomto ohledu jsme sledovali rovněž zájem seniorů o […]
30. 5. 2023

Výzkum: Co ovlivňuje aktivitu seniorů?

Aktivita seniorů zahrnuje vykonávání širokého spektra pohybových i intelektuálních činností. V rámci provedeného výzkumu tedy aktivní senioři pěstují turistiku, podnikají výlety či navštěvují různé druhy vzdělávacích akcí, […]
23. 5. 2023

Výzkum: Riziko sociálního vyloučení seniorů

Riziko sociálního vyloučení seniorů bylo v rámci provedeného výzkumu sledováno pomocí speciálně vytvořeného indexu. Jeho hodnota je založena na celkem devíti ukazatelích, které odrážejí vybrané aspekty sociální […]
2. 5. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Výsledky uskutečněného výzkumu umožnily také porovnat vnímanou míru narušení každodenního života mezi lidmi, kteří byli pozitivně testováni na covid-19, a ostatními. Ukázalo se však, že tato […]
28. 4. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Z nedávno uveřejněných výsledků provedeného výzkumu se ukázalo, že jednou z účinných strategií, jak čelit disruptivním událostem, jakou byla pandemie covid-19, je zachovávat si v co […]
25. 4. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Přibližně polovina dotazovaných poukazovala v souvislosti s pandemií covid-19 na spánkové poruchy, přičemž každý pátý respondent uváděl dokonce zásadní problémy tohoto druhu. Ačkoliv později prováděné výzkumy […]
21. 4. 2023

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

V nedávno publikované studii Jiří Remr představil výzkumný nástroj pro měření vnímaného narušení každodenního života v důsledku mimořádných událostí. Z provedeného výzkumu, jehož výsledky nám ještě […]
14. 4. 2023

Nesoběstační senioři: objekt neformální péče, nebo její subjekt?

Výsledky výzkumu ukazují, že mnoho pečujících usiluje o zapojování seniorů do procesu rozhodování o jejich péči. Přestože tento přístup k péči může být přínosný, je třeba […]
10. 4. 2023

Jak se neformální pečující vyrovnávají s ukončením péče?

Závěrečná fáze péče je poznamenána odchodem seniora. To pochopitelně znamená dramatickou změnu ve způsobu života hlavních pečujících, kdy kromě ztráty blízkého (a truchlení) najednou skončí i […]
7. 4. 2023

Jaké jsou okolnosti ukončení inter-generační péče?

Mezigenerační péče znamená poskytování péče starším členům rodiny mladšími členy, obvykle dospělými descendenty. Zatímco neformální péče je v mnoha rodinách přirozenou formou zajištění péče o svého nesoběstačného […]
3. 4. 2023

Jaké jsou okolnosti ukončení intra-generační péče?

Okolnosti a důvody změny v charakteru péče se liší mezi péčí intra-generační péče (mezi partnery) a inter-generační. Typické důvody pro změnu intra-generační neformální péče na institucionalizovanou jsou: […]
31. 3. 2023

Jaké jsou okolnosti ukončení neformální péče?

Přirozenou součástí poskytované péče je také její ukončení. Z výsledků provedeného výzkumu je patrné, že v naprosté většině případů je ukončení péče asociováno se smrtí seniora. Nicméně […]
27. 3. 2023

Jaký je postoj neformálních pečujících k pobytovým zařízením?

Mezi neformálními pečujícími panuje nízká ochota zapojovat do poskytované péče jakákoliv pobytová zařízení. Dokonce lze na základě výsledků výzkumu konstatovat, že v tomto ohledu jsou mnohými pečujícími […]
20. 3. 2023

Jak se z člověka stane neformální pečující?

Dle výpovědí samotných respondentů, kteří se stali hlavními pečujícími, lze identifikovat dva hlavní způsoby. V případě prvního způsobu se z konkrétního člena rodiny stává pečující spontánně. Role neformálního […]
17. 3. 2023

Jaké události vedou ke změně způsobu poskytování neformální péče?

Neformální péče s sebou nese různý počet podstatných změn v životních podmínkách dané dyády (pečující–senior). Neformální pečující považují za podstatné takové změny, kdy dochází ke změně způsobu poskytování […]
13. 3. 2023

Neformální pečující se během dlouhodobé péče adaptují

V průběhu poskytování péče lze identifikovat různě dlouhé časové úseky, které poskytují pečujícím možnost se vypořádat s danou situací. Sami hlavní pečující v tomto ohledu poukazují na relativně poklidný […]
10. 3. 2023

Jaké změny neformální péče zvyšují stresovou zátěž pečujících?

V průběhu péče dochází ke stabilizaci role pečujících. V tomto období si totiž hlavní pečující svou roli už ve většině případů osvojili, získali klíčové dovednosti, vyhledali relevantní kontakty […]
6. 3. 2023

Co stresuje neformální pečující v počáteční fázi péče?

Počátek neformální péče je téměř ve všech případech hodnocen pečujícími jako disruptivní změna v jejich životech. Jako tako je spojena s konkrétní zátěží v několika dimenzích, resp. ohledech. Kromě […]
3. 3. 2023

Úmrtí pečujícího partnera zásadně mění charakter neformální péče

Celkem 15 % dotazovaných hlavních pečujících uvedlo, že zahájilo neformální péči v reakci na úmrtí partnera opečovávaného. V těchto případech tedy péče již probíhala, nicméně měla intra-generační charakter, […]
27. 2. 2023

Celých 13 % neformálních pečujících zahájilo péči o seniora v důsledku jeho úrazu

V případech, kdy poskytovaná péče souvisí s úrazem seniora, lze přesně identifikovat její počátek. Tím se tyto případy odlišují od ostatních, u kterých konkrétní počátek péče nelze jednoznačně […]
24. 2. 2023

Onemocnění seniora zvyšuje náročnost neformální péče

Již bylo uvedeno, že onemocnění seniora, které je natolik závažné, že vede k zahájení neformální péče, bývá častější v nižším seniorském věku (do 65 let). Rovněž platí, že […]
8. 2. 2022

Právě jsme dokončili projekt, který základním školám pomůže zlepšit komunikaci se zákonnými zástupci.

Současná společnost prochází velkými změnami v komunikaci, které se odráží také ve fungování základních škol. Také tyto organizace se postupně elektronizují a ke komunikaci již standardně […]
30. 6. 2021

Další z našich expertů na mezinárodní konferenci!

Dne 11. 6. 2021 vystoupila kolegyně Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. přes online platformu Zoom na 8th Ethnography and Qualitative Research Conference pořádané Univerzità di Trento s příspěvkem […]
24. 6. 2021

Náš kolega se podílel na vzniku odborného článku aneb úspěchy našich zaměstnanců nás těší!

Našeho kolegu Romana Lyacha z oddělení životního prostředí oslovil na základě dřívější spolupráce prof. Dr. Robert Arlinghaus, aby se jako zástupce české vědecké obce zabývající se výzkumem […]
24. 6. 2021

WORKSHOP „Systém na podporu mobilní hospicové péče: jak na plánování služeb a time-management“

Dne 17.6. jsme ve spolupráci se studiem LEARN uspořádali on-line workshop s názvem „Systém na podporu mobilní hospicové péče: jak na plánování služeb a time-management“, který […]
22. 6. 2021

Náš kolega Roman Lyach expertem na konferenci!

Výzkum je přínosný především pro ochranu přírody, neboť přináší podklady pro řešení nekončícího konfliktu mezi rybáři a ochranáři. Roman Lyach vystoupil v 27. února tohoto roku jako […]
10. 6. 2021

Dokončili jsme projekt „Mezioborový design rozvoje města“!

Skončil měsíc květen a my jsme úspěšně dokončili další skvělý projekt! Projekt „Mezioborový design rozvoje města“ probíhal od dubna roku 2018 a nyní dospěl ke zdárnému […]
27. 5. 2021

Sofware MAR bude brzy k dispozici!

Projekt mezioborového rozvoje měst se blíží ke svému cíli (a my máme nový výsledek)! Již 4 roky se náš tým věnuje projektu „Mezioborový design rozvoje města“ podpořeného […]
19. 5. 2021

INESAN na výroční konferenci AAPOR

V uplynulých dnech proběhla již 76. výroční konference AAPOR (Americká asociace pro výzkum veřejného mínění), na které náš kolega Jiří Remr prezentoval výsledky naší výzkumné činnosti. Auditoriu […]
19. 5. 2021

Projekt „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“ směřuje ke zdárnému konci!

Výzkumníci INESANu  před třemi lety spojili síly s Hospicovou péčí sv. Kleofáše a Domácím hospicem Girasole a hledali způsob zefektivnění a zjednodušení práce víceoborovým týmům pracovníků mobilních […]
17. 5. 2021

Online workshop zaměřený na představení softwaru „DOBRÝ HOSPIC“ spustil registraci!

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) srdečně zve poskytovatele mobilní specializované paliativní péče na online workshop, kde Vám představí nově vytvořený software pro snadné vedení zdravotní […]
17. 5. 2021

Projekt „Zpátky za volant“ byl po dvouletém úsilí úspěšně ukončen!

Našemu 15člennému týmu složenému z expertů INESANu, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a centra neurorehabilitace ERGO Aktiv se díky značnému úsilí podařilo navrhnout zařízení, které poskytuje lidem […]
21. 4. 2021

Nový projekt – Domov domovem

Máme nový projekt! S radostí oznamujeme, že naši výzkumníci získali ve veřejné soutěži ÉTA TA ČR grant na projekt „Domov domovem“ řešící problematiku výstavby a rekonstrukce […]
1. 12. 2020

Nový projekt – Systém detekce násilí a zneužívání seniorů

Inesan získal dotaci od Ministerstva vnitra ČR na projekt „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“, reg. č. VI04000088, který si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, […]
12. 8. 2020

INESAN obdržel HR Excellence in research award

Human resources strategy for researchers (HRS4R) INESAN je vyvíjející se výzkumná organizace s potenciálem zařadit se mezi vlivné výzkumné subjekty v oblasti sociálních věd, a to […]
11. 1. 2020

Values and identities of the Visegrad countries‘ capitals

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to […]
9. 1. 2020

CI konference – pozvánka

INESAN (Institute for evaluations and social analyses) si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci-workshop „Values and identities of the Visegrad countries´ capitals“, který je realizován v rámci podpory […]
3. 10. 2018

Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen

INESAN podal v rámci Operačního programu Zaměstnanost žádost o podporu na realizaci projektu, zaměřeného na zlepšení podmínek a prostředí pro práci vlastních výzkumných pracovníků. Tento projekt […]
12. 7. 2018

INESAN se zapojil do procesu certifikace HRS4R

INESAN v rámci svého rozvoje přijal Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a odstartoval tak proces získání známky HR Award. Prvním krokem tak bylo zaslání žádosti o zapojení do […]
13. 3. 2018

MEZIOBOROVÝ DESIGN ROZVOJE MĚSTA (TL01000025)

Rádi bychom oznámili, že projekt Mezioborový design rozvoje města připravený INESANem a předložený do programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA byl […]
5. 12. 2017

Evaltep součástí databáze ERIH Plus

Časopis Evaluační teorie a praxe se stal od dubna 2016 součástí databáze ERIH Plus, která eviduje vědecké časopisy z oblasti humanitních a společenských věd.více..
21. 10. 2017

Certifikát o provedení genderového auditu

INESAN úspěšně prošel procesem genderového auditu a obdržel certifikát o provedení Genderového auditu realizovaného certifikovanou společností GENDER Consulting, s.r.o., na základě Metodiky Úřadu vlády ČR.více..
25. 11. 2016

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

INESAN nabízí v podobě služby realizaci projektů zaměřených na vybrané oblasti. Modelové příklady realizace a více informací o využití naleznete ZDE.  Projekty lze realizovat rovněž v rámci […]
3. 3. 2016

VÝZVA PRO AUTORY

Rádi bychom oznámili, že časopis Evaluační teorie a praxe vyhlásil výzvu autorům pro zasílání příspěvků do speciálního anglického čísla. Bližší informace o výzvě naleznete ZDE.
18. 12. 2015

Podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe

Rádi bychom vás informovali, že vyšlo podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe pro rok 2015. I v tomto čísle naleznete výběr z několika témat týkajících se evaluací a […]
20. 10. 2015

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

V rámci projektu s názvem „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ vedeného pod kódem TD020330 a financovaného z prostředků Technologické agentury ČR zpracoval INESAN výzkumné […]