Spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci VaVaI