Pro život ve vyšším věku je třeba zásadní změny v bydlení zaměřovat na koupelnu a WC.

Zatímco v ostatních ohledech je obytný prostor ve většině případů bezproblémový, popř. snadno adaptovatelný, v případě uspořádání WC a koupelen jsou potřeby seniorů významně odlišné od potřeb lidí středního věku. Některé z těchto potřeb lze přitom uspokojit relativně snadno, např. doplněním protiskluzových podložek či instalací příslušných madel. Provedení jiných úprav však může být mnohem komplikovanější. […]

Celý článek

Výzkum seniorů ve vztahu k bydlení lze shrnout do několika klíčových oblastí.

Variabilita obytného prostoru by měla umožňovat jeho snadnou adaptabilitu v návaznosti na potřeby obyvatel, jež se mění v průběhu života. Významným prvkem je v tomto ohledu široce pojatá bezbariérovost. Z výsledků výzkumu se ukazuje, že právě existence bariér nutí řadu seniorů v pozdějším věku ke změně bydlení, což s sebou nese přinejmenším ztrátu dlouhodobě budovaných […]

Celý článek

Sociální bydlení je většinou veřejnosti v Česku považováno za potřebné a užitečné.

Dle přesvědčení většiny obyvatel Česka by sociálních bytů mělo být více než nyní, což pochopitelně naráží na nedostatečný bytový fond, kterým jednotlivé obce disponují. Dvě pětiny obyvatel by neměly problém se sociálními byty přímo v jejich vlastní čtvrti. Přijatelnost sociálního bydlení se přitom liší dle velikosti obce, v menších obcích je sociální bydlení akceptováno ve […]

Celý článek