Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích