M&ESURE Research and Evaluation je poradenská společnost zabývající se hodnocením a výzkumem v oblasti sociálních věd se sídlem v Kapském Městě v Jihoafrické republice. Mají více než dvě desetiletí kumulovaných zkušeností s poskytováním podpory v oblasti monitorování a hodnocení sociálních programů v Africe. Tým se věnuje zlepšování sociálních programů realizovaných vládními úřady, akademickými institucemi, organizacemi občanské společnosti (např. neziskovými organizacemi) a rozvojovými partnery.
Evidence for Solutions (dále E4S) je nezávislá výzkumná společnost z Ázerbajdžánu, která se specializuje na kvantitativní výzkum a evaluace. Spolu s INESANem má E4S podobné metodologické a výzkumně-tematické zaměření a rozvíjí spolupráci s univerzitami a neziskovými organizacemi.
Institut for Population and Human studies (IPHS) se zaměřuje na provádění demografického a psychologického výzkumu, jehož cílem je odhalit zákonitosti a determinanty vývoje a reprodukce bulharské populace, jakož i psychologického vývoje a realizace jedince. Výzkumná strategie institutu je zaměřena na pomoc institucím při řešení problémů s demografickým a osobnostním vývojem v kontextu evropské integrace a současných globálních trendů.
Macedonian Evaluation Network (MEN) je významnou evaluační společností v Severní Makedonii. Jedná se o neziskovou organizaci zaměřenou na evaluace projektů, programů, a vládních politik. MEN je součástí sdružení evaluátorů na Balkánském poloostrově. Díky obdobnému zaměření, evaluacím, kterým se věnuje i INESAN, byla vybrána jako vhodný partner pro přenos know-how.
Universidad Iberoamericana (IBERO) je uznávána jako jedna z nejlepších mexických soukromých vzdělávacích institucí, která je v Mexiku i v zahraničí známá vysokou kvalitou svých studijních programů. Základním cílem IBERO je ochrana, šíření a zlepšování vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím přípravy odborníků, učitelů, výzkumných pracovníků a techniků, které naše společnost potřebuje.
The Institute of Economic Sciences (IES) je vědecko-výzkumná organizace financovaná vládou Srbské republiky se sídlem v Bělehradě. Výzkumná a vědecká práce Institutu pokrývá různé oblasti společenských věd: politologii, sociologii, filozofii, historii, právo a teologii.
The project, Values and Identities identities of the Visegrad countries’ capitals, is a part of such research initiatives. It was run initiated with the support of the International Visegrad Fund; and the research team involves researchers from Czechia (INESAN – Institute for Evaluations and Social Analyses), Slovakia (Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences), Hungary (Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University) and Poland (Faculty of Christian Philosophy, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw). The main motivation of the research was based on the knowledge that the capitals indicate different behaviour and attitudes by its inhabitants in various spheres. The differences are most obvious, among other things, in the sphere of electoral behaviour.