Znalost certifikační známky FAIRTRADE

Klíčová slova: fairtrade, certifikační známka, povědomí o fair trade

Jedním ze způsobů, kterými lze identifikovat fairtradový výrobek je pomocí certifikační známky FAIRTRADE. Součástí této známky je symbol a nápis FAIRTRADE. Toto označení získají výrobky, které byly vyrobeny a zpracovány v souladu se standardy Fairtrade International. Mezi tyto standardy patří například zákaz dětské a nucené práce, používání udržitelných zemědělských postupů a zajišťování důstojných a bezpečných pracovních podmínek. Nejčastěji jsou takto označeny potravinové komodity (káva, kakao, bavlna, quinoa, atd.). Znají respondenti toto označení?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v roce 2011 výzkum, zabývající se přístupem obyvatel ČR ke konceptu fair trade.  Tento výzkum se zaměřil na několik oblastí: nákup fairtradových výrobků (motivační faktory, nakupované výrobky, formy nákupního chování a obecné postoje k nákupu fair trade) a preference a postoje v oblasti fair trade. Data byla získávána metodou face-to-face interview na vzorku obyvatel ČR, který byl vybrán pomocí kvótního výběru; celkem bylo provedeno 1.188 interview.

Respondenti byli dotazováni na význam certifikační známky FAIRTRADE, u které byla pro potřeby výzkumu zakryta dolní část s nápisem. Celkem 53 % respondentův rozhovoru odhadlo či uvedlo význam této známky, z čehož 41 % respondentů správně. Nejčastěji respondenti zaměňovali známku za symbol jin – jang (8 %), případně za ekologický výrobek, či výrobek dovážený z ciziny (4 %).

Znalost symbolu může rozpoznávání fairtradových výrobků zjednodušit, ale jak z výzkumu vyplynulo, značná část respondentů zaměňuje význam tohoto symbolu či si ho plete s jinými certifikačními známkami (bio produkt, apod.). To může být problematické v případě používání tohoto symbolu v rámci různých kampaní, apod. Tomu má předejít to, že součástí certifikační známky je i nápis FAIRTRADE v dolní části, pokud tedy spotřebitelé s tímto symbolem seznámeni nejsou, mohou rozpoznat fairtradové zboží pomocí tohoto nápisu. Tento způsob je podle výzkumu druhým nejčastějším způsobem identifikace fairtradových výrobků.

ID: 2.001.6.11, RIV/24759384:_____/15:#0000159