Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU