V této oblasti se pozornost zaměřuje na hodnocení a řízení environmentálních zdrojů s cílem zajistit udržitelnost a ochranu.

Výzkum hodnocení zahrnuje zkoumání dopadů politik, postupů a intervencí na udržitelnost životního prostředí, jako jsou projekty obnovitelných zdrojů energie, systémy nakládání s odpady nebo iniciativy na ochranu přírody.

Analytické činnosti zahrnují studium environmentálního chování, postojů a rozhodovacích procesů s cílem porozumět interakcím mezi člověkem a životním prostředím. Analyzujeme sociální, ekonomické a kulturní faktory, které ovlivňují environmentální postupy, a zkoumáme způsoby, jak podporovat udržitelné hospodaření se zdroji prostřednictvím změny chování, politických zásahů a zapojení veřejnosti.