tema01

Sociální, zdravotní a pečovatelské otázky


V této oblasti se hodnotící a analytické činnosti zaměřují na pochopení a posouzení celé škály sociálních, zdravotních a pečovatelských otázek včetně duševního zdraví nebo stárnutí.
tema02

Rozvoj komunity


Naše aktivity v této oblasti jsou zaměřeny na podporu blahobytu a posílení postavení komunity.
tema03

Správa životního prostředí a zdrojů


V této oblasti se pozornost zaměřuje na hodnocení a řízení environmentálních zdrojů s cílem zajistit udržitelnost a ochranu.
tema04

Etické a udržitelné postupy


Naše aktivity v této oblasti se zaměřují na zkoumání a podporu etických a udržitelných postupů v různých odvětvích, včetně podnikání, spotřeby a správy věcí veřejných.