Chytrý urbanismus je klíčem k trvale udržitelnému řešení rozvoje samosprávných celků