• Výzkumná oddělení

  • Kategorie výsledků

Preference lokálních výrobků dle místa nákupu

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o míře preferencí respondentů nakupovat lokální výrobky založené na typu místa nákupu / konkrétním místě nákupu. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Více

Dlouhodobá péče nejen v České republice

Název projektu: TL02000531: „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ Rok: 2021 Autor/autoři: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. a kol. Popis: Monografie identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice.  Na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v […]

Více

Formy sdílené péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“. Pro stažení letáku klikněte ZDE

Více