Žádané obory dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Klíčová slova: vzdělávání dospělých, další vzdělávání, obory vzdělávání, rekvalifikační kurzy, specifické kurzy

Účastníci dalšího vzdělávání přicházejí se širokým spektrem potřeb a požadavků, a to vzhledem k výši jejich věku, dosaženého vzdělání, oboru vzdělání nebo cíli dalšího vzdělávání. Nabídka vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů je v současnosti poměrně široká a obsahuje jak kurzy vycházející z potřeb výkonu zaměstnání (kvalifikační, rekvalifikační nebo normativní), tak takové, které spadají do zájmového vzdělávání. Některé kurzy jsou pak označovány jako nespecifické kurzy (cizí jazyky, uživatelská práce s PC) a lze je využít v řadě pracovních i zájmových činností. Specifické kurzy jsou naproti tomu orientované na výkon konkrétní práce a jejich širší využití je limitováno. Jaké kurzy byly nejvíce v posledních letech navštěvované? Jaké jsou preferované obory vzdělání?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) v roce 2010 provedl šetření, které se zabývalo postoji obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci. Data byla získávána metodou face-to-face interview na vzorku obyvatel ČR, který byl vybrán pomocí kvótního výběru. Celkem bylo provedeno 1 013 validních rozhovorů.

V posledních třech letech patřily mezi nejnavštěvovanější vzdělávací a rekvalifikační kurzy jazykové kurzy (25 %), kurzy práce s počítačem (23 %), kurzy účetnictví (8 %), kurzy zaměřené na nové zákony a legislativu (6 %), dále kurzy bezpečnosti práce (5 %) a financí a pojišťovnictví (5 %). Méně než 5 % respondentů zvolilo kurz pedagogiky, svářečský kurz, daňové poradenství a kurz první pomoci.

Celkem 34 % respondentů má zájem se dále vzdělávat. Preferováno je především studium cizích jazyků (33 %) a kurzy práce na počítači (18 %). Zájem je také dále o kurzy ekonomie a marketingu (10 %), účetnictví (7 %) nebo programování (5 %). Pod 5 % se pak umístily kurzy práva, zdravotní péče nebo stavebnictví.

Nejčastěji navštěvované a zároveň nejžádanější kurzy dalšího vzdělávání jsou jazykové a počítačové kurzy. Ukazuje se zde skutečnost, že zvláště angličtina a počítačová gramotnost, která je čím dál častěji vyžadována také u dělnických pozic, začíná představovat součást základní vzdělanosti. Tyto kurzy zároveň spadají mezi kurzy nespecifické, jejichž výhodou je, že je lze využít v řadě různých typů zaměstnání, ale i při zájmové činnosti. Nabídka kurzů by se v budoucnosti mohla zaměřit zvláště na kurzy ekonomie, marketingu nebo programování, které přestože patřily mezi preferované kurzy, mezi absolvovanými kurzy nefigurovaly.

ID: 6.007.6.09, RIV/24759384:_____/15:#0000111