Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích