Volný čas seniorů a zájem o volnočasové akce

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí“. Článek shrnuje poznatky získané metodou osobního dotazování čítající 724 validních případů a je zaměřen na to, jak senioři tráví volný čas a o které volnočasové akce jeví největší zájem.

Celý článek

Spokojenost průmyslových podniků s inovační infrastrukturou

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem „Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR“. Pozornost je věnována hodnocení současného stavu inovační infrastruktury z pohledu průmyslových podniků a její kvality.

Celý článek

Přístupy k dárcovství v Česku: darování příspěvku na ulici

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek se věnuje konkrétnímu přístupu k dárcovství, kterým je darování finančních prostředků na ulici.

Celý článek

Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek se věnuje konkrétnímu přístupu k dárcovství, kterým je převod příspěvku na účet.

Celý článek

Kdo v Česku přispívá na dobročinné účely

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.03.2014.221.023 s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“. Článek zmiňuje skupiny obyvatel, které přispívají na charitu ve zvýšené míře.

Celý článek

Angažovanost obyvatel Česka: účast na veřejném projednávání problémů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.05.2013.221.006 s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“. Článek se zabývá účastí občanů na veřejném projednávání problémů, analýza dat identifikovala diference sledovaného jevu z hlediska různých skupin obyvatel.

Celý článek