Naše aktivity v této oblasti jsou zaměřeny na podporu blahobytu a posílení postavení komunity.

Evaluační výzkum může zahrnovat zkoumání výsledků a dopadů projektů komunitního rozvoje, jako jsou iniciativy v oblasti bydlení, snahy o revitalizaci sousedství nebo programy zapojení komunity.

Analytické činnosti zahrnují studium sociálních sítí, dynamiky komunity a participačních procesů s cílem porozumět faktorům, které přispívají k úspěšným výsledkům rozvoje komunity. Analyzujeme také sociální kapitál, sociální soudržnost a odolnost komunit, abychom získali informace pro strategie udržitelného rozvoje komunit.