Etické a udržitelné postupy

11. 11. 2022

Nákup fairtradových výrobků v České republice

https://www.researchgate.net/publication/321833072_Nakup_fairtradovych_vyrobku_v_Ceske_republice
12. 5. 2021

Nákupní patriotismus dle nákupu výrobků se značkou Klasa

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vztahu […]
12. 5. 2021

Nákupní patriotismus dle nákupu výrobků se značkou Czech made

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vztahu […]
12. 5. 2021

Nákupní patriotismus dle nákupu bioproduktů

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vztahu respondentů ke značce BIO (případně ve spojení se značkou Czech made).
12. 5. 2021

Preference lokálních výrobků dle místa nákupu

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o míře […]
12. 5. 2021

Význam sociálního okolí při nákupu na zkoušku

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vlivu […]
21. 10. 2020

Souvislost znalosti podstaty fairtradových výrobků a jejich nákupu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o tom, jak se znalost podstaty a charakteristik fairtradových výrobků promítá do jejich nákupu.
21. 10. 2020

Touha po unikátních výrobcích

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o touze spotřebitelů nakupovat unikátní výrobky.
21. 10. 2020

Vybrané charakteristiky nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o míře nákupu fairtradových výrobků, o nákupu jednotlivých druhů fairtradových produktů a přináší informace o vývoji frekvence nákupu a útratě za fairtradové výrobky v čase.
21. 10. 2020

Vliv sociálního okolí na nákupní rozhodování

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vlivu sociálního okolí na nákupní preference spotřebitelů.
21. 10. 2020

Význam obalu při nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o roli obalu při nákupu fairtradových výrobků. Identifikuje jak motivační potenciál obalu při nákupu fairtradových výrobků, tak také jeho roli jako bariéry nákupu těchto výrobků.
21. 10. 2020

Zájem o fairtradové nápoje na pracovišti

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o zájmu respondentů o fairtradové nápoje na pracovišti v rámci jednotlivých profesí a dále v rámci dalších vybraných segmentů respondentů.
21. 10. 2020

Zájem obyvatel České republiky o výrobky se značkou KLASA

Specializovaná mapa s odborným obsahem prezentuje regionální diference v povědomí o značce KLASA.
21. 10. 2020

Zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Prezentace přináší hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade”. Prezentace se zaměřuje zejména na deklarované povědomí obyvatel ČR o známce Fairtrade a na využití nákupního potenciálu výrobků označených známkou Fairtrade.
21. 10. 2020

Zájem obyvatel České republiky o fairtradové výrobky

Specializovaná mapa s odborným obsahem prezentuje regionální diference v povědomí o značce fairtrade.
21. 10. 2020

Zdroje informací o fairtradových výrobcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o informačních kanálech využívaných k získávání informací o fairtradových výrobcích a o intenzitě využití dostupných informačních zdrojů.
21. 10. 2020

Self-percepce spotřebitelské odpovědnosti

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o spotřebitelské odpovědnosti.
21. 10. 2020

Sebehodnocení znalosti podstaty fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták poukazuje na deklarovanou míru znalosti podstaty fairtradových výrobků, přičemž znalost podstaty je ověřována na konkrétních principech, na kterých je fair trade založen.
21. 10. 2020

Rozlišitelnost fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o hodnocení rozlišitelnosti fairtradových výrobků od ostatních a o konkrétních způsobech vyhledávání fairtradových výrobků zákazníky.
21. 10. 2020

Role image při nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o důležitosti stimulů nákupu fairtradových výrobků souvisejících s image, a to jak na úrovni všech fairtradových zákazníků, tak ve vybraných segmentech zákazníků.
21. 10. 2020

Preference českých výrobků při nákupu

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o preferencích českých výrobků při nákupu z pohledu spotřebitele.
21. 10. 2020

Potřeba odlišit se ve světle nákupního rozhodování

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o potřebě spotřebitelů odlišit se ve světle nákupního rozhodování od ostatních.
21. 10. 2020

Postoj k nákupu výrobků z rozvíjejících se zemí

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o postojích obyvatel ČR k nákupu výrobků z rozvojových zemí a specifikuje typologie dotázaných osob podle postoje k nákupu výrobků z těchto zemí.
21. 10. 2020

Podmínky pro rozvoj fairtradu v ČR

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o postojích obyvatel ČR k nákupu fairtradových výrobků a poukazuje na možnosti dalšího rozšiřování prodeje fairtradových výrobků.
21. 10. 2020

Percepce kvality fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o vnímané kvalitě fairtradových produktů a dopadu kvality fairtradových výrobků na jejich nákup.
21. 10. 2020

Ochota připlatit za garanci pracovních podmínek producentů

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o ochotě respondentů připlatit si za garanci pracovních podmínek producentů produktu.
21. 10. 2020

Ochota připlatit za lokální produkt

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o ochotě respondentů připlatit si za lokální produkt.
21. 10. 2020

Ochota připlatit za ekologickou šetrnost výrobku

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o ochotě respondentů připlatit si za produkt vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
21. 10. 2020

Ochota připlatit za bioprodukt

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o ochotě respondentů připlatit si za nákup výrobku s označením bioprodukt.
21. 10. 2020

Nákupní preference dle země původu výrobků

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o nákupních preferencích respondentů vzhledem k zemi původu výrobku.
21. 10. 2020

Nákupní patriotismus

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k domácím a zahraničním výrobkům.
21. 10. 2020

Nákup fairtradových výrobků jako projev altruismu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o tom, do jaké míry má na nákup fairtradových výrobků vliv altruismus a identifikuje jeho dopad na nákup ve vybraných segmentech respondentů.
21. 10. 2020

Možnosti podpory prodeje fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o pohledu respondentů na množství a dostupnost fairtradových výrobků na trhu a poukazuje na aktivity a stimuly s potenciálním dopadem na podporu prodeje fairtradových výrobků.
21. 10. 2020

Hodnocení dostupnosti fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o znalostech obyvatel ČR o místech prodeje fairtradových výrobků a o vnímání změny počtu prodejních míst fairtradových výrobků a změny v množství nabízených fairtradových produktů.
21. 10. 2020

Důvěryhodnost certifikace fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o hodnocení důvěryhodnosti certifikace fairtradových výrobků a ochotě zákazníků zaplatit vyšší cenu za certifikaci.
21. 10. 2020

Deklarované povědomí o známce fairtrade

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o míře deklarovaného povědomí o známce FAIRTRADE, která je dále porovnávána v kontextu s povědomím o vybraných známkách a symbolech na obalech výrobků.
21. 10. 2020

Bandwagon efekt při nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o významu bandwagon efektu při nákupu fairtradových výrobků.
20. 10. 2020

Znalost fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták přináší informace o podílu obyvatel ČR, kteří už slyšeli o fairtradových výrobcích a o znalostech vlastností a charakteristik fairtradových výrobků.
20. 10. 2020

Vnímaná hustota prodejní sítě fairtradových výrobků

Specializovaná mapa s odborným obsahem přináší souhrnnou grafickou informaci o regionální diferenciaci hustoty prodejních míst fairtradových výrobků a zájmu o nákup těchto výrobků.
20. 10. 2020

Povědomí o fairtradových výrobcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. Prezentované výsledky se týkají především povědomí veřejnosti o fairtradových výrobcích a znalosti principů fairtrade. Dále jsou v tomto letáku identifikovány charakteristiky, se kterými si respondenti spojují fairtradové výrobky.
20. 10. 2020

Opatření na podporu prodeje fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. V letáku jsou prezentované bariéry nákupu fairtradových výrobků a opatření, která by tyto bariéry mohla zmírnit.
20. 10. 2020

Ochota platit za fairtradové výrobky

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. V letáku je prezentována akceptace vyšší ceny výrobku, resp. bylo zjišťováno, zda jsou respondenti ochotni zaplatit vyšší cenu za fairtradový výrobek a případně o kolik.
20. 10. 2020

Nákupní chování a fair trade

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. V tomto letáku je prezentován sociodemografický profil zákazníků, tedy respondentů, kteří fairtradové výrobky nakupují.
20. 10. 2020

Místo nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. Prezentované výsledky se týkají míst prodeje fairtradových výrobků, konkrétně povědomí respondentů o těchto místech.
20. 10. 2020

Značka FAIRTRADE®

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem „Přístup obyvatel ČR k fair trade”. Prezentované výsledky se týkají analýzy povědomí, znalosti a postojů respondentů spojených se značkou FAIRTRADE®.
20. 10. 2020

Vybrané determinanty nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem "Přístup obyvatel ČR k fair trade". Prezentované výsledky se týkají přístupu obyvatel ČR k nákupu fairtradových výrobků a základních parametrů nákupu fairtradových výrobků.
20. 10. 2020

Preference a postoje obyvatel ČR k fair trade

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem "Přístup obyvatel ČR k fair trade". Prezentované výsledky se týkají preferencí a postojů obyvatel ČR k fair trade.
20. 10. 2020

Povědomí o fair trade

Cílem tohoto dílčího výstupu projektu CZ.2.01.2011.221.001 „Přístup obyvatel ČR k Fair trade“ je informovat o povědomí, které mají obyvatelé ČR o oblasti fair trade.
20. 10. 2020

Podmínky pro uplatnění fair trade v ČR

Cílem tohoto dílčího výstupu projektu CZ.2.01.2011.221.001 „Přístup obyvatel ČR k fair trade“ je informovat o podmínkách pro uplatnění fair trade v České republice.
9. 10. 2020

Zájem obyvatel České republiky o ekologicky šetrné výrobky

Tato specializovaná mapa s odborným obsahem přináší souhrnnou informaci o regionální diferenciaci povědomí o výrobcích označených ekoznačkou "Ekologicky šetrný výrobek" (EŠV) a jejich deklarovaného nákupu. Na základě dostupných údajů je dále provedena segmentace jednotlivých krajů poukazující na nákupní potenciál.