Nákupní preference dle země původu výrobků

Leták informuje o vybraných zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o nákupních preferencích respondentů vzhledem k zemi původu výrobku.

ID: 2.030.3.27, RIV/24759384:_/19:N0000052