Nákupní patriotismus

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k domácím a zahraničním výrobkům.

ID: 2.030.3.26, RIV/24759384:_/19:N0000053