Značka FAIRTRADE®

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem „Přístup obyvatel ČR k fair trade”. Prezentované výsledky se týkají analýzy povědomí, znalosti a postojů respondentů spojených se značkou FAIRTRADE®. Prezentováno je také hodnocení dalších značek a symbolů, s nimiž se obyvatelé mohou při nákupu setkávat. Pozornost je v tomto ohledu věnována značkám EŠV, BIO a Oxfam. Pro všechny sledované značky jsou k dispozici údaje o deklarované znalosti, odhadu významu značky a specifikace hodnoty, kterou daná značka reprezentuje. Hlavním cílem celého projektu je hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků.

ID: 2.001.3.06, RIV/24759384:_/12:02001306