Význam sociálního okolí při nákupu na zkoušku

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vlivu sociálního okolí na nákup fairtradových výrobků pouze na zkoušku.