Znalost fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták přináší informace o podílu obyvatel ČR, kteří už slyšeli o fairtradových výrobcích a o znalostech vlastností a charakteristik fairtradových výrobků.

ID: 2.030.3.16, RIV/24759384:_/17:N0000054