Povědomí o fairtradových výrobcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. Prezentované výsledky se týkají především povědomí veřejnosti o fairtradových výrobcích a znalosti principů fairtrade. Dále jsou v tomto letáku identifikovány charakteristiky, se kterými si respondenti spojují fairtradové výrobky.

ID: 2.011.3.16, RIV/24759384:_/16:N0000025