Preference a postoje obyvatel ČR k fair trade

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem „Přístup obyvatel ČR k fair trade“. Prezentované výsledky se týkají preferencí a postojů obyvatel ČR k fair trade.

ID: 2.001.3.05, RIV/24759384:_/12:02001305