Zdroje informací o fairtradových výrobcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták přináší informace o informačních kanálech využívaných k získávání informací o fairtradových výrobcích a o intenzitě využití dostupných informačních zdrojů.

ID: 2.030.3.15, RIV/24759384:_/17:N0000053