Sebehodnocení znalosti podstaty fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták poukazuje na deklarovanou míru znalosti podstaty fairtradových výrobků, přičemž znalost podstaty je ověřována na konkrétních principech, na kterých je fair trade založen.

ID: 2.030.3.07, RIV/24759384:_/17:N0000045