Podmínky pro rozvoj fairtradu v ČR

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o postojích obyvatel ČR k nákupu fairtradových výrobků a poukazuje na možnosti dalšího rozšiřování prodeje fairtradových výrobků.

ID: 2.030.3.06, RIV/24759384:_/17:N0000044