Postoj k nákupu výrobků z rozvíjejících se zemí

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták přináší informace o postojích obyvatel ČR k nákupu výrobků z rozvojových zemí a specifikuje typologie dotázaných osob podle postoje k nákupu výrobků z těchto zemí.

ID: 2.030.3.17, RIV/24759384:_/17:N0000055