Nákupní chování a fair trade

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. V tomto letáku je prezentován sociodemografický profil zákazníků, tedy respondentů, kteří fairtradové výrobky nakupují.

ID: 2.011.3.15, RIV/24759384:_/16:N0000024