Opatření na podporu prodeje fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. V letáku jsou prezentované bariéry nákupu fairtradových výrobků a opatření, která by tyto bariéry mohla zmírnit.

ID: 2.011.3.09, RIV/24759384:_/16:N0000019