Nákupní patriotismus dle nákupu bioproduktů

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu CZ.2.01.2017.221.030 „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Prezentované výsledky informují o vztahu respondentů ke značce BIO (případně ve spojení se značkou Czech made).