Role image při nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták přináší informace o důležitosti stimulů nákupu fairtradových výrobků souvisejících s image, a to jak na úrovni všech fairtradových zákazníků, tak ve vybraných segmentech zákazníků.

ID: 2.030.3.23, RIV/24759384:_/17:N0000058