Vybrané determinanty nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2011.221.001 s názvem „Přístup obyvatel ČR k fair trade“. Prezentované výsledky se týkají přístupu obyvatel ČR k nákupu fairtradových výrobků a základních parametrů nákupu fairtradových výrobků.

ID: 2.001.3.02, RIV/24759384:_/12:02001302