Místo nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2014.221.011 s názvem „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“. Prezentované výsledky se týkají míst prodeje fairtradových výrobků, konkrétně povědomí respondentů o těchto místech.

ID: 2.011.3.14, RIV/24759384:_/16:N0000023