Nákup fairtradových výrobků jako projev altruismu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o tom, do jaké míry má na nákup fairtradových výrobků vliv altruismus a identifikuje jeho dopad na nákup ve vybraných segmentech respondentů.

ID: 2.030.3.03, RIV/24759384:_/17:N0000041