Možnosti podpory prodeje fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o pohledu respondentů na množství a dostupnost fairtradových výrobků na trhu a poukazuje na aktivity a stimuly s potenciálním dopadem na podporu prodeje fairtradových výrobků.

ID: 2.030.3.11, RIV/24759384:_/17:N0000049