Vybrané charakteristiky nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o míře nákupu fairtradových výrobků, o nákupu jednotlivých druhů fairtradových produktů a přináší informace o vývoji frekvence nákupu a útratě za fairtradové výrobky v čase.

ID: 2.030.3.10, RIV/24759384:_/17:N0000048