Deklarované povědomí o známce fairtrade

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták přináší informace o míře deklarovaného povědomí o známce FAIRTRADE, která je dále porovnávána v kontextu s povědomím o vybraných známkách a symbolech na obalech výrobků.

ID: 2.030.3.08, RIV/24759384:_/17:N0000046