Hodnocení dostupnosti fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o znalostech obyvatel ČR o místech prodeje fairtradových výrobků a o vnímání změny počtu prodejních míst fairtradových výrobků a změny v množství nabízených fairtradových produktů.

ID: 2.030.3.13, RIV/24759384:_/17:N0000051