Význam obalu při nákupu fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade“. Leták informuje o roli obalu při nákupu fairtradových výrobků. Identifikuje jak motivační potenciál obalu při nákupu fairtradových výrobků, tak také jeho roli jako bariéry nákupu těchto výrobků.

 

ID: 2.030.3.05, RIV/24759384:_/17:N0000043