Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu.

Celý článek

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE. Specializovaná mapa s odborným obsahem Vnímaná hustota prodejní sítě fairtradových výrobků Informační letáky Vybrané determinanty nákupu fairtradových výrobků Povědomí o fair frade Podmínky pro uplatnění fair trade v ČR […]

Celý článek

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích působících v České republice a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Zjišťovány byly především způsoby aktuálního a plánovaného zajišťování projektů, financování (výše finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu, struktura prostředků), rozsah výzkumných a vývojových kapacit, vnímání podmínek pro realizaci VaVaI, faktory ovlivňující zapojení organizací do VaVaI, spolupráce s dalšími subjekty v rámci VaVaI nebo výsledky z projektů VaVaI registrované průmyslovými podniky.

Celý článek

Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil na přelomu února a března 2014 výzkumné šetření, v jehož rámci byly zkoumány postoje k formám a způsobům darování finančních prostředků. Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže. První výstupy v podobě krátkých článků přináší vybrané výsledky realizovaného šetření. Tématem prvního článku byla průměrná výše […]

Celý článek

Podmínky pro rozvoj Fair Trade České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstupu, který bude poskytnut na základě uvedených podmínek ZDE. Specializované mapy s odborným obsahem Zájem obyvatel České republiky o fairtradové výrobky Zájem obyvatel České republiky o ekologicky šetrné výrobky Zájem obyvatel České republiky o výrobky se značkou KLASA […]

Celý článek

Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Problematika bezpečnosti je bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o jejich místo bydliště. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště. V […]

Celý článek