Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR

Název:Socioekonomicko-demografická charakteristika krajů ČR
Číslo:VZMR 41/2018
Popis projektu:Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy na zmapování situace v oblasti stárnutí populace v ČR dle krajů s rozborem trendů v oblasti zaměstnanosti, vzdělanosti, struktury domácnosti, příjmů, výdajů, zdravotního stavu či dostupnosti sociálních služeb a důchodů.
Příjemce:INESAN, s.r.o.
Řešitel:Mgr. Kristýna Bernášková
Členové týmu:Ing. Otakar Ďurďa
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Doba řešení:10/2018–04/2019
Výsledek:Analytická zpráva
Mapový výstup 1
Mapový výstup 2
Mapový výstup 3
Mapový výstup 4
Mapový výstup 5
Mapový výstup 6
Mapový výstup 7