Evaluace projektu Krajská rodinná politika

Název: Evaluace projektu Krajská rodinná politika
Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233
Popis projektu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“. Projekt usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátní a regionálních platforem. Podstatou této zakázky na evaluaci projektu je vyhodnotit vybrané projektové aktivity, a to zejména z hlediska míry zapojení klíčových aktérů a úspěšnosti jejich vzájemné spolupráce při realizaci aktivit.
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Řešitel: Mgr. Hana Gruntová Kolingerová
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Alice Fischerová
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Doba řešení: 4/2021–10/2021
Výsledek: Vstupní zpráva
Průběžná zpráva
Závěrečná zpráva