Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

V rámci tohoto projektu zpracoval INESAN formou subdodávky výzkumné šetření pro realizátora projektu, kterým byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Projekt byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.

 

Název: Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí
Číslo: TD03000156
Popis projektu:  Předmětem zakázky bylo provedení vyhodnocení činností a intervencí (veřejných výdajových programů) municipalit v rámci programu aktivního stárnutí. Evaluace zahrnovala procesní i výsledkovou část zaměřenou na evaluaci programů na podporu aktivního stárnutí z pohledu nepracujících seniorů.
Doba řešení: 05/2016 – 07/2016
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Řešitel:  Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Členové týmu:  Ing. Jana Menšíková
Ing. Otakar Ďurďa
Mgr. Petr Osoba  

Aktivizace seniorů je v současnosti považována za jednu z možností prevence sociální exkluze seniorů. Aby byla aktivizace efektivní, je zapotřebí vyhodnotit životní situaci seniorů v rámci několika oblastí.

Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit data, pomocí kterých bude možné vytvořit doporučení ke zlepšení podmínek pro rozvoj aktivního stárnutí s ohledem na ekonomickou situaci seniorů. Závěrečná zpráva z projektu sloužila jako manuál pro sociální odbory vybraných municipalit.

Projekt byl založen na kvantitativním výzkumném šetření, které bylo provedeno v Praze a Ostravě v květnu a červnu 2016 mezi nepracujícími seniory pobírajícími důchod. Empirické šetření bylo zaměřeno na vyhodnocení pěti oblastí života s ohledem na aktivní zapojení seniorů ve všech těchto oblastech. V první řadě byla vyhodnocována ekonomická situace domácností, neboť finanční zajištění respondentů má bezesporu vliv na to, jakým aktivitám se ve svém životě bude věnovat a zda je bude moci uskutečnit v souvislosti se subjektivním hodnocením ekonomické situace. Další cílovou oblastí výzkumného šetření bylo sociální prostředí respondentů se zaměřením na to, s kým tráví senioři volný čas. Analýza zdravotní situace domácností zahrnovala jak subjektivní hodnocení zdravotního stavu respondentů, tak také vykonávané zdravotní činnosti. Posledními oblastmi výzkumu byly hodnotové postoje respondentů a volný čas. V rámci volného času byl kromě jiného zjišťován zájem seniorů o volnočasové akce.