Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207)

Název: Návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí
Číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207
Popis projektu: Předmětem této zakázky je bylo zmapování podpory prevence v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí ve 3 vyspělých evropských státech (Švédsko, Německo, Rakousko). Porovnávána byla jak systémová řešení v oblasti prevence, tak příklady dobré praxe ve vybraných státech. Dále se zakázka zaměřila na proto zaměří na zmapování zahraničních příkladů dobré praxe z oblasti adaptability bydlení v jednotlivých etapách lidského života a v neposlední řadě budou zmapovány preventivní aktivity v partnerských zemí, jejich konkrétní podpora ze strany státu a místních samospráv. Zjištěné výstupy budou výchozími předpoklady pro vytváření sociálně marketingových programů na úrovni státu, které se snaží zlepšovat kvalitu života seniorů.
Doba řešení: 01/2020–11/2020
Příjemce: INESAN, s.r.o.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel: Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.
Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ing. Ota Ďurďa
Ing. Jana Menšíková
 Výsledky:

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Vícezdrojová analýza

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí (kulatý stůl) – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Praha a Středočeský kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Královéhradecký kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Pardubický kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – kraj Vysočina – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Olomoucký kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Jihomoravský kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Zlínský kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Moravskoslezský kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Liberecký kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Jihočeský kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Plzeňský kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Karlovarský kraj – prezentace

Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí – Ústecký kraj – prezentace

Udržitelné bydlení pro seniory – prezentace